vlootscan voor alternatieve brandstoffen

voka_logo
Klik hier voor meer informatie over de verschillende scenario's! ×

TCO

De correcte basis om wagens met verschillende Co2-uitstoot en aandrijving te vergelijken is een TCO (total cost of ownership) inclusief alle directe en indirecte belastingseffecten.

De TCO berekening vertrekt van een operationeel lease budget, inclusief verzekeringen, exclusief brandstofkosten. Hoewel een operationeel lease budget nog marginaal kan verschillen afhankelijk van een aantal bijkomende diensten zoals inclusief winterbanden, etc. hebben we gezien deze, alsook prijsverschillen tussen de lease maatschappijen, niet in rekening genomen. In dit lease budget zit in principe reeds de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting, en bijgevolg hun verschillen op basis van Co2-uitstoot inbegrepen. Bij de operationele lease kosten worden de Co2-bijdrage, te betalen door de werkgever wanneer er privé-gebruik van de firmawagen is en het effect van de verworpen uitgaven bijgeteld. Immers autokosten zijn slechts beperkt aftrekbaar afhankelijk van hun Co2-uitstoot. Een kost van 100, beperkt aftrekbaar voor 50%, zal een extra belastingkost geven van 100 x 50% x 33%= 16.5%.

Uiteraard wordt ook de brandstofkostbijgeteld, volgens uw keuze op basis van het door de fabrikant opgegeven verbruik of met een meer realistische afwijking.

×

Besparing

De besparing is het verschil tussen de alternatieve TCO en de huidige TCO rekening houdende met het aantal opgegeven voertuigen als ook looptijd en jaarkilometrage per level

×
  1. Vul deze tabel in om een gepersonaliseerde analyse uit te voeren. Er wordt van uit gegaan dat de huidige vloot bestaat uit diesel wagens.

  2. Plaats de muisaanwijzer op een level (of raak het aan op een touchscreen) om voorbeelden van auto's in dit level te zien.

  3. Plaats de muisaanwijzer op een titel in de tabellen (of raak het aan op een touchscreen) om meer uitleg te krijgen over de gevraagde input.

  4. Er zijn twee verschillende scenario's voorzien. U kan hier wisselen tussen de mogelijke scenario's. Indien u hier meer uitleg over wilt, kan u hier klikken.

  5. Voor het alternatief wagenpark is er zowel een volledig elektrisch als een volledig CNG alternatief voorzien. U kan hier tussen beide wisselen.